Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA

 1. Reklamacje należy kierować na adres: Go aHead Grzegorz Harasim, ul. gen. Karola Kniaziewicza 9/27, 50-454 Wrocław, lub na adres email: biuro@krolowagier.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu oraz adres e-mail Kupującego,
  2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  4. opis wady Towaru oraz datę jej powstania.
  5. Dowód zakupu lub jego kopię.
 3. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego formularz reklamacyjny.
 4. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Towaru na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca obowiązany jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w wymienionym w poprzednim zdaniu terminie reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 6. Nieznaczne różnice w wyglądzie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – mogą nie być wystarczającą podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459) – zostaje całkowicie wyłączona.
 8. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze SPRZEDAWCĄ w celu wyjaśnienia sprawy. Podpisany protokół szkody wraz z dokumentacją fotograficzną szkody, należy przesłać do Sklepu pocztą listem poleconym lub przesłać skany na adres e-mail: biuro@krolowagier.pl

 

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) konsument, który zawarł umowę na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach opisanych w art. 38 ww. Ustawy.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 4. Zwracany w trybie odstąpienia od umowy produkt zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
 5. Podstawą do zwrotu towaru jest przedstawienie/ okazanie dowodu zakupu towaru. W przypadku chęci skorzystania przez Kupującego z prawa zwrotu towaru, należy najpierw drogą e-mailową biuro@krolowagier.pl  poinformować o tym fakcie Sklep, a następnie odesłać towar wraz z dokumentem zakupu na adres podany w formularzu zwrotu towaru . W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt.
 6. Kupujący zobowiązuje się dostarczyć droga listową na adres: Go aHead Grzegorz Harasim ul. gen. Karola Kniaziewicza 9/27, 50-454 Wrocław lub mailową na adres biuro@krolowagier.pl formularz o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę.
 7. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania produktu wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy oraz dowodem zakupu, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto w terminie 14 dni kalendarzowych.
 8. Obsługa Sklepu nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Zwrot przesyłki należy uzgadniać ze Sklepem.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo pobrania opłaty związanej z obsługą zwrotu towaru w przypadku gdy produkt zwracany wymaga ponownego sprawdzenia, przepakowania, wyczyszczenia, wymiany opakowania czyli wszystkich czynności mających na celu przywrócenia 100% wartości produktu do ponownej sprzedaży.(art. 34 ust. 4 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta)
 10. Przy wymianie towaru na inny rodzaj towaru, o ile Sklep da taką możliwość, Kupujący pokrywa ewentualne różnice w cenie. Kupujący pokrywa również inne uzasadnione koszty wymiany produktu, które nie leżą po stronie Sklepu.Wymiana produktu na inny rodzaj możliwa jest po uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.
 11. Formularz odstąpienia od umowy

 

kontakt

Zadzwoń: 579626519

Napisz: biuro@krolowagier.pl

O firmie

KrólowaGier.pl - Planszówki dla Ciebie

ul. gen. Karola Kniaziewicza 9/27
50-454 Wrocław,
NIP: 8822094422
REGON: 386054005
tel. : +48 579626519
e-mail: biuro@krolowagier.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.